Категория: Самолетен режим

HapticPlane предлага хаптична обратна връзка всеки път, когато включите или изключите самолетния режим

HapticPlane предоставя тактилна обратна връзка към превключвателя на самолетен режим на джейлбрейкнати iPhone, което ви позволява да го почувствате, когато го включвате или изключвате.

Прочетете Повече
Top