Как да коригирате грешки в Winload.efi в операционната система Windows

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Кратко съдържание

The 'winload.efi 0xc0000225' грешка и други winload.efi проблеми могат да попречат на правилното зареждане на Windows. Тази грешка възниква, когато winload.efi файл, намиращ се в windowssystem32winload.efi се повреди или неправилно конфигуриран.Да поправя winload.efi грешки в Windows 10 и 11 можете да опитате да стартирате Startup Repair, да възстановите BCD магазина с помощта на командния ред, да проверите за хардуерен срив или да извършите възстановяване на системата.

Разбирайки какво winload.efi по време на процеса на стартиране на EFI може да помогне за диагностицирането на тези разочароващи грешки на winload efi в Windows 10 . Превантивните стъпки като актуализиране на Windows, използване на антивирусна програма, избягване на внезапни изключвания и стартиране на SFC сканиране могат да помогнат за поддържане winload.exe интегритет.

Като използвате предоставеното ръководство стъпка по стъпка за отстраняване на неизправности, трябва да можете да разрешите дори сложни winload.efi 0xc0000225 грешки и накарайте Windows да стартира отново правилно.Разбиране на Winload.efi и неговата роля в процеса на зареждане на Windows

Разбиране на Winload.efi и неговата роля в процеса на зареждане на Windows

Когато стартирате компютъра си, операционната система Windows преминава през поредица от процеси, за да осигури успешно зареждане. Един важен компонент на този процес е файлът Winload.efi.

Winload.efi е системен файл, който отговаря за зареждането на ядрото на операционната система Windows и основните драйвери по време на процеса на зареждане. Той се намира в EFI дяла на вашия твърд диск и се изпълнява от UEFI фърмуера на вашия компютър.

Основната роля на Winload.efi е да инициализира Windows Boot Manager (Bootmgr.exe) и да му предостави необходимата информация за намиране и зареждане на операционната система Windows. Той отговаря за достъпа до хранилището на данни за конфигурация на зареждане (BCD), което съдържа важни настройки за конфигурация на зареждане.Когато компютърът ви се стартира, фърмуерът на UEFI чете главния запис за зареждане (MBR) или таблицата на дяловете на GUID (GPT), за да намери системния дял на EFI (ESP). В рамките на ESP той намира Windows Boot Manager, който след това изпълнява файла Winload.efi.

Winload.efi чете BCD хранилището, за да определи записите на операционната система и свързаните с тях конфигурации за зареждане. След това зарежда ядрото на избраната операционна система (ntoskrnl.exe) и необходимите драйвери в паметта, което позволява на системата да премине от среда преди зареждане към среда на Windows.

Ако има проблем с файла Winload.efi, като повреда или неправилна конфигурация, това може да доведе до грешки при зареждане и да попречи на Windows да стартира правилно. Често срещаните съобщения за грешка, свързани с Winload.efi, включват „winload.efi липсва или е повреден“ или „Windows не успя да се зареди, тъй като критичен системен драйвер липсва или е повреден.“За да разрешите грешките на Winload.efi, може да се наложи да поправите или възстановите BCD хранилището, да използвате инструмента за поправка при стартиране на Windows или да извършите възстановяване на системата. В някои случаи може да се наложи да преинсталирате Windows, за да коригирате проблема.

В заключение Winload.efi играе критична роля в процеса на зареждане на Windows, като зарежда ядрото на операционната система и необходимите драйвери. Разбирането на неговата функция може да помогне при диагностицирането и отстраняването на грешки при зареждане, свързани с този файл.Как работи процесът на стартиране на EFI?

Процесът на стартиране на EFI (Extensible Firmware Interface) е многоетапен процес, който позволява на компютъра да стартира и зареди операционната система. Ето разбивка на това как работи процесът на стартиране на EFI:

стъпка Описание
1 Компютърът е включен или рестартиран.
2 EFI фърмуерът, съхранен в ROM чипа на компютъра, се инициализира и изпълнява.
3 Фърмуерът на EFI извършва самотест при включване (POST), за да провери хардуерните компоненти и да се увери, че функционират правилно.
4 Фърмуерът на EFI търси и зарежда мениджъра за стартиране на EFI, който е малка програма, която се намира на специално определен системен дял на EFI.
5 Мениджърът за стартиране на EFI представя на потребителя меню за стартиране, което му позволява да избере коя операционна система или приложение да стартира.
6 След като потребителят избере операционна система, EFI boot manager намира и зарежда съответния EFI bootloader, който е отговорен за зареждането на операционната система.
7 EFI буутлоудърът инициализира хардуера, настройва системните параметри и зарежда ядрото на операционната система в паметта.
8 Ядрото на операционната система поема контрола и продължава процеса на зареждане, зареждане на драйвери на устройства, инициализиране на услуги и стартиране на потребителски приложения.
9 Операционната система е напълно заредена и готова за взаимодействие с потребителя.

Процесът на стартиране на EFI е проектиран да бъде гъвкав и модулен, което позволява лесно персонализиране и съвместимост с различен хардуер и операционни системи. Той осигурява по-усъвършенстван и надежден механизъм за зареждане в сравнение с по-стария фърмуер на BIOS (базова входно-изходна система).Какво е EFI в менюто за зареждане?

EFI означава Extensible Firmware Interface, което е спецификация, която определя интерфейса между операционната система и компютърния фърмуер. Той заменя традиционния фърмуер на BIOS (базова входно-изходна система), който се намира на по-старите компютри.

Когато включите компютъра си, фърмуерът (EFI) е отговорен за инициализиране на хардуерните компоненти и стартиране на процеса на зареждане. Това е първият софтуер, който работи на вашия компютър и отговаря за зареждането на операционната система.Фърмуерът на EFI предоставя меню за стартиране, което ви позволява да изберете устройството или дяла, от който искате да стартирате компютъра си. Това меню за зареждане обикновено се осъществява чрез натискане на определен клавиш (като F12 или ESC) по време на процеса на зареждане.

Менюто за зареждане на EFI показва списък с налични опции за зареждане, които могат да включват вътрешен твърд диск, външни USB устройства, CD/DVD устройства и опции за мрежово зареждане. Можете да изберете желаната опция за зареждане от менюто, за да стартирате компютъра с помощта на избраното устройство или дял.

Ключ Описание
F12 Достъп до менюто за зареждане на много компютри
ESC Достъп до менюто за зареждане на някои компютри

Ако срещнете грешка, свързана с Winload.efi, това може да означава проблем с менюто за зареждане на EFI или конфигурацията за зареждане. В такива случаи може да се наложи да отстраните проблема, като поправите конфигурацията за зареждане или преинсталирате операционната система.

Като цяло, EFI в менюто за стартиране е решаващ компонент, който ви позволява да изберете устройството или дяла за зареждане, което ви позволява да стартирате компютъра си с желаната операционна система или стартиращ носител.

Какви са 4-те етапа на процеса на зареждане?

Процесът на стартиране е поредица от стъпки, през които преминава компютърът, когато се включи или рестартира. Той отговаря за зареждането на операционната система и подготовката на компютъра за работа. Процесът на зареждане може да бъде разделен на четири етапа:

 1. Самотест при включване (POST): Когато компютърът е включен, POST е първата стъпка в процеса на зареждане. Това е серия от диагностични тестове, които проверяват хардуерните компоненти на компютъра, за да се уверят, че функционират правилно. Ако по време на POST се открият проблеми, може да се покаже съобщение за грешка.
 2. Първоначално зареждащо устройство (IBL): След успешно завършване на POST се зарежда първоначалният зареждащ механизъм. IBL е малка програма, която обикновено се съхранява във фърмуера на компютъра, като BIOS или UEFI. Той отговаря за локализирането на операционната система на устройството за съхранение и зареждането й в паметта.
 3. Зареждане и инициализация на ядрото: След като първоначалният зареждащ механизъм локализира операционната система, той зарежда ядрото в паметта. Ядрото е основният компонент на операционната система и отговаря за управлението на хардуерните ресурси, изпълняваните процеси и предоставянето на основни услуги. По време на този етап ядрото се инициализира и започва да изпълнява необходимите процедури за инициализация.
 4. Инициализация на операционната система: След като ядрото е заредено и инициализирано, започва процесът на инициализация на операционната система. Този етап включва настройка на различни системни услуги, зареждане на драйвери на устройства, стартиране на фонови процеси и конфигуриране на системата според предпочитанията на потребителя. След като инициализацията приключи, компютърът е готов за употреба.

Разбирането на различните етапи от процеса на зареждане може да помогне при отстраняването на проблеми, свързани със зареждането, и да разберете по-добре как компютърът се стартира.

Ръководство стъпка по стъпка за поправяне на проблеми с Winload.efi в Windows 10 и 11

Ръководство стъпка по стъпка за поправяне на проблеми с Winload.efi в Windows 10 и 11

Ако срещнете грешка Winload.efi на вашия компютър с Windows 10 или 11, това може да попречи на вашата операционна система да се стартира правилно. Тази грешка обикновено се причинява от повредени или липсващи системни файлове, хардуерни проблеми или неправилна конфигурация за зареждане. За щастие има няколко стъпки, които можете да предприемете, за да поправите проблемите с Winload.efi и да възстановите работата на компютъра си.

Стъпка 1: Рестартирайте компютъра си

Преди да продължите с каквито и да е стъпки за отстраняване на неизправности, опитайте да рестартирате компютъра си. Понякога простото рестартиране може да разреши незначителни софтуерни проблеми и да поправи грешката Winload.efi.

Стъпка 2: Стартирайте ремонт при стартиране

Ако рестартирането на компютъра ви не реши проблема, можете да опитате да стартирате вградения инструмент за поправка при стартиране. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

 1. Поставете инсталационния USB или DVD диск на Windows и рестартирайте компютъра.
 2. Натиснете произволен клавиш, за да стартирате от инсталационния носител.
 3. Изберете езиковите си предпочитания и щракнете върху „Напред“.
 4. Кликнете върху „Поправете компютъра си“ в долния ляв ъгъл на екрана.
 5. Изберете „Отстраняване на неизправности“ > „Разширени опции“ > „Поправка при стартиране“.
 6. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на поправка при стартиране.

Стъпка 3: Възстановете BCD

Ако инструментът за поправка при стартиране не коригира грешката Winload.efi, можете да опитате да възстановите данните за конфигурацията на зареждане (BCD). Ето как:

 1. Следвайте стъпки 1-4 от предишния раздел за достъп до менюто „Разширени опции“.
 2. Изберете „Команден ред“.
 3. Въведете следната команда и натиснете Enter: |_+_|
 4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на възстановяване на BCD.

Стъпка 4: Проверете за хардуерни проблеми

В някои случаи грешката Winload.efi може да бъде причинена от дефектен хардуер. За да изключите проблеми с хардуера, можете да опитате да изключите всички външни устройства (като USB устройства или принтери) и да видите дали грешката продължава. Ако грешката изчезне, това може да показва проблем с някое от вашите хардуерни устройства.

Стъпка 5: Извършете възстановяване на системата

Ако никоя от предишните стъпки не разреши грешката Winload.efi, можете да опитате да извършите възстановяване на системата, за да върнете настройките на компютъра си в предишно състояние. Ето как:

 1. Следвайте стъпки 1-4 от първия раздел за достъп до менюто „Разширени опции“.
 2. Изберете „Възстановяване на системата“.
 3. Изберете точка за възстановяване от списъка и следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите системата си.

Стъпка 6: Преинсталирайте Windows

Ако всичко друго се провали, може да се наложи да преинсталирате Windows, за да коригирате грешката Winload.efi. Не забравяйте да архивирате вашите важни файлове, преди да продължите с процеса на преинсталиране.

Забележка: Стъпките, предоставени в това ръководство, са приложими както за Windows 10, така и за Windows 11. Въпреки това, точните стъпки и опции може леко да се различават в зависимост от версията на Windows, която използвате.

Като следвате тези инструкции стъпка по стъпка, трябва да можете да разрешите проблемите с Winload.efi и да върнете компютъра си с Windows 10 или 11 обратно и да работи гладко.

Как да поправя UEFI зареждане на Windows 10?

Ако срещате проблеми с UEFI зареждане в Windows 10, има няколко стъпки, които можете да предприемете, за да поправите проблема. Ето ръководство за това как да коригирате проблеми при стартиране на UEFI в Windows 10:

Етап 1: Започнете с достъп до настройките на фърмуера на UEFI на вашия компютър. Това обикновено може да стане чрез натискане на определен клавиш по време на процеса на зареждане, като F2 или Del.
Стъпка 2: След като сте в настройките на UEFI, отидете до секцията „Boot“. Тук проверете дали вашата инсталация на Windows 10 е посочена като първа опция за зареждане. Ако не, пренаредете реда на зареждане и се уверете, че Windows 10 е зададен като основна опция за зареждане.
Стъпка 3: Ако редът на зареждане е правилен и все още имате проблеми, опитайте да деактивирате „Secure Boot“ в настройките на UEFI. Защитеното зареждане е функция, която гарантира, че само доверен софтуер може да работи по време на процеса на зареждане, но понякога може да причини проблеми със съвместимостта.
Стъпка 4: Друга стъпка за отстраняване на неизправности е да проверите дали вашата инсталация на Windows 10 използва правилния режим на зареждане на UEFI. В настройките на UEFI потърсете опция, свързана с режима на зареждане (UEFI или Legacy) и се уверете, че съответства на режима, в който е инсталирана вашата инсталация на Windows 10.
Стъпка 5: Ако никоя от горните стъпки не разреши проблема със зареждането на UEFI, може да се наложи да поправите или преинсталирате Windows 10. За да направите това, можете да използвате USB или DVD за инсталация на Windows 10, за да стартирате в средата за възстановяване на Windows и да получите достъп до опциите за поправка.

Следвайки тези стъпки, трябва да можете да поправите зареждането на UEFI в Windows 10 и да накарате компютъра си да работи отново. Ако проблемът продължава, може да си струва да потърсите допълнителна помощ от професионалист или да се свържете с производителя на вашия компютър за поддръжка.

Какво представлява грешката Winload в Windows 11?

Грешката Winload в Windows 11 е често срещан проблем, който възниква, когато операционната система не може да зареди необходимите файлове за зареждане. Тази грешка обикновено се появява като съобщение за грешка в син екран с код „0xc000000f“ или „0xc0000225“. Може да възникне поради различни причини, като например повредени или липсващи файлове за зареждане, хардуерни или софтуерни конфликти или проблеми с твърдия диск на компютъра.

Когато възникне грешка Winload, тя не позволява на компютъра да се зареди правилно, което прави невъзможен достъпът до операционната система Windows. Това може да бъде разочароващо и да наруши работния ви процес или да ви попречи да използвате компютъра си напълно.

За да разрешите грешката Winload в Windows 11, има няколко стъпки за отстраняване на неизправности, които можете да опитате, като например използване на инструмента за поправка при стартиране, извършване на проверка на системни файлове, поправяне на главния запис за зареждане (MBR) или възстановяване на компютъра ви до предишно работно състояние с помощта на System Restore. Ако тези методи не работят, може да се наложи да преинсталирате Windows, за да коригирате проблема.

Важно е да се отбележи, че грешката на Winload може да бъде причинена от различни фактори и подходящото решение може да варира в зависимост от конкретната причина за грешката. Затова се препоръчва да опитате различни методи за отстраняване на неизправности и да потърсите допълнителна помощ, ако е необходимо.

Къде се намира Winload efi?

Winload.efi е основен системен файл, използван от Windows за зареждане на операционната система. Той се намира в дяла EFI (Extensible Firmware Interface), който е отделен дял на твърдия диск на вашия компютър.

Точното местоположение на EFI дяла може да варира в зависимост от конфигурацията на вашата система и версията на Windows, която използвате. В повечето случаи обаче EFI дялът може да бъде намерен в началото на твърдия диск, преди основния дял на Windows.

За достъп до EFI дяла и намиране на файла Winload.efi изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете File Explorer на вашия компютър с Windows.
 2. Отидете до главната директория на вашето системно устройство (обикновено C: устройство).
 3. Потърсете папка с име „EFI“ или „efi“ в основната директория.
 4. Отворете папката EFI и след това отворете папката, съответстваща на производителя на вашия компютър (напр. „HP“, „Dell“, „Lenovo“).
 5. В папката на производителя потърсете папка с име „Microsoft“ или „Windows“.
 6. Отворете папката Microsoft или Windows и след това отворете папката с име „Boot“.
 7. В папката Boot трябва да намерите файла Winload.efi.

Важно е да се отбележи, че EFI дялът е скрит системен дял, така че може да се наложи да активирате опцията за показване на скрити файлове и папки в настройките на File Explorer, за да го видите.

Ако срещате грешки или проблеми с Winload.efi, препоръчително е да се консултирате с професионалист или да потърсите поддръжка от Microsoft или производителя на вашия компютър за помощ при разрешаването на проблема.

Съвети за предотвратяване и поддръжка за целостта на Winload.exe

Съвети за предотвратяване и поддръжка за целостта на Winload.exe

Winload.exe е критичен системен файл, отговорен за зареждането на операционната система Windows. За да се гарантира неговата цялост и да се предотвратят грешки, е важно да следвате тези съвети за предотвратяване и поддръжка:

1. Поддържайте операционната си система актуална: Редовно инсталирайте актуализации на Windows, за да сте сигурни, че вашата система има най-новите корекции за сигурност и корекции на грешки. Това помага за предотвратяване на всякакви уязвимости, които могат да бъдат използвани от злонамерен софтуер или да доведат до повреда на системни файлове като winload.exe.

2. Използвайте надежден антивирусен софтуер: Инсталирайте и актуализирайте редовно уважаван антивирусен софтуер, за да защитите системата си от зловреден софтуер и вируси. Злонамереният софтуер може да повреди важни системни файлове, включително winload.exe, което води до грешки и сривове.

3. Бъдете внимателни, когато изтегляте и инсталирате софтуер: Изтегляйте софтуер само от доверени източници. Избягвайте да изтегляте файлове от неизвестни или непроверени уебсайтове, тъй като те могат да съдържат зловреден софтуер или повредени файлове, които могат да повредят winload.exe или други системни файлове.

4. Извършвайте редовно сканиране на системата: Изпълнявайте редовни сканирания с вашия антивирусен софтуер, за да откриете и премахнете злонамерен софтуер или вируси, които потенциално биха могли да повредят winload.exe. Това помага да се гарантира целостта на файла и цялостната стабилност на системата.

5. Архивирайте важни файлове и създайте точки за възстановяване на системата: Редовно архивирайте вашите важни файлове и създавайте точки за възстановяване на системата. Това ви позволява да възстановите системата си до предишно работно състояние, в случай че winload.exe или други системни файлове се повредят или повредят.

6. Избягвайте внезапни прекъсвания на захранването: Внезапните прекъсвания на захранването или изключването на системата могат да доведат до повреда на файлове, включително winload.exe. Използвайте резервна батерия или непрекъсваемо захранване (UPS), за да предотвратите загуба на данни и повреда на файлове при прекъсване на захранването.

7. Избягвайте да променяте системните файлове: Обикновено не се препоръчва да променяте или изтривате системни файлове като winload.exe, освен ако нямате напреднали познания и конкретна причина да го направите. Промяната или изтриването на системни файлове може да доведе до нестабилност на системата и грешки.

8. Използвайте инструмента за проверка на системни файлове (SFC): Инструментът за проверка на системни файлове може да сканира и поправя повредени системни файлове, включително winload.exe. Стартирайте инструмента SFC редовно, за да проверявате и коригирате всички проблеми с целостта на файла.

Като следвате тези съвети за предотвратяване и поддръжка, можете да помогнете да се гарантира целостта на winload.exe и да предотвратите грешки, които могат да възникнат от неговата повреда или повреда.

Top