Категория: Заключване за активиране

8 неща, които трябва да направите, преди да продадете или търгувате своя Apple Watch

Научете какво да правите, ако продавате или подарявате вашия Apple Watch, така че вашите лични данни да са в безопасност и новият собственик да може да ги използва правилно.

Прочетете Повече

Как да включите или изключите Find My Activation Lock на Apple Vision Pro

Научете как да активирате Find My Activation Lock на вашия Apple Vision Pro, за да попречите на другите да настройват и използват вашите слушалки.

Прочетете Повече
Top